คุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุร้ายแรงควรคู่กับความคุ้มครองสูงสุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากกีฬาผาดโผน
เราไม่ได้จำกัดความคุ้มครองในกีฬาหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับผู้ที่ชอบกีฬาผาดโผนเราคุ้มครองเต็มที่
ประกันอุุบัติเหตุของ เอฟดับบลิวดีคุ้มครองคุณ ด้วยบริการช่วยเหลือ SOS คุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ

* ประกันภัยอายุตั้งแต่ 1-64ปี
* บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ทั่วโลก
* คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ
* คุ้มครองทุกอุบัติเหตุ
* คุ้มครองกิจกรรมเสี่ยงภัยและกีฬาผาดโผน
* คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
* ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความมึนเมาที่ระดับแอลกอฮอล์มากกว่า 1.5‰