สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

เติมเต็มแพคเก็จประกันภัยของคุณ ด้วยแบบประกันที่คุ้มค่า เพื่อความคุ้มครองสูงสุด เรียนรู้เกี่ยวกับแบบประกันภัยของเรา ติดต่อเราเมื่อคุณมีคำถาม หรือสงสัย เพื่อนัดหมาย
เราอยู่ที่นี่ พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
เพราะ สุขภาพดีคือทุกอย่าง

CIYRT
ประกันภัยโรคร้ายแรง
คุ้มครองโรคร้ายแรง 41 โรค ระหว่าง 100,000 ถึง 6,000,000 บาท ทุกปี

รายชื่อ 41 โรคร้ายแรง

CA
มะเร็ง
คุ้มครองมะเร็ง ระหว่าง 100,000 และ 1,000,000 บาท
คุ้มครองอายุ 16-65 ปี

HB
ชดเชยรายได้
ชดเชยรายได้ต่อวัน ตั้งแต่ 500-10,000 บาท
ตั้งแต่อายุ 3-60 ปี

OPD
ผู้ป่วยนอก
ค่ารักษาผู้ป่วยนอกตั้งแต่ 600-3,000บาท ต่อครั้ง
สูงสุดถึง 30 ครั้งต่อปี
รับประกันอายุ 6-64ปี